Cửa hàng

Cửa hàng 1 _TP.HCM

Cửa hàng 1 _TP.HCM

52C Hòa Bình, P.5, Q.11, TP.HCM

Điện thoại: 08. 6279 7571

Fax: 08. 6264 2160

Cửa hàng 2 - TP.HCM

Cửa hàng 2 - TP.HCM

137 Hồ Bá Kiện, P. 15, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 08. 6286 7799

Fax: 08. 6264 2160